Mouseland o com ens representen

 

Un amic ens ha fet arribar aquest petit retrat de la realitat política. Som tots ratolins o cucs trepitjats i rebregats pel fang.