Mai més

cucs al buit

Foto: puuikibeach(CreativeCommons)

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mai més parlaré de l’abisme.
Mai més m’abocaré al buit.
Mai més escoltaré els cucs.
mceo

Anuncis

Teranyines

foto: Mocney Rebels (Creative Commons)

 

Estesos al llit
mirant el sostre
tu veus taques abstractes
jo teranyines

tot el llençol és ple de dits
acaronant el buit
fan pessigolles
a una pell trèmula
que busca aranyes
mceo