Quan hi arribes

foto: tanakawho (Creative Commons)

Als meus avis

Quan et mira la mort molt fixament,
amb la boca oberta i relliscant la baba.

Quan la queixa no escolta la raó
i esdevé deessa del que ets.

Quan el dolor empenta per quedar-s’hi
i ja no et queda absolutament res més.

 

Quan no t’importa la filla ni la dona
i no pots veure, ni obrint molt els ulls,
una espurna de les seues llàgrimes.

Quan hi arribes i deixes d’ésser.

Aleshores ets.

Ets el dolor vestit amb el teu cos decrèpit.
Ets el teu adéu.
És la mala hòstia de la mort,
que poc entén de plors
i et pren la mà sens por.

Ella és així.
No li ha agradat mai
el sentimentalisme de pastís.

–mceo

Anuncis

Teranyines

foto: Mocney Rebels (Creative Commons)

 

Estesos al llit
mirant el sostre
tu veus taques abstractes
jo teranyines

tot el llençol és ple de dits
acaronant el buit
fan pessigolles
a una pell trèmula
que busca aranyes
mceo

 

 

Elijo una página
al azar
Índice.
Vaya.

 

Elijo otra página
al azar:
Jueves,
veinte de agosto.
Me miras lento
ojos de espuma.
El agua te aleja
y el futuro resbala
como yo
rocas abajo.

Sigo leyendo:
Viernes,
veintiuno de agosto.
Ni siquiera el silencio,
ni siquiera
elijo una página.

Al azar
me alejo
del asfalto.
Las calles
ya no tiemblan
ni te abren paso
las luces
ésas
las de la noche.

Vuelvo atrás:
y el futuro resbala
como yo
rocas abajo.
Y sigo,
paso otra página:
Índice.
Vaya.

—Raquel Ortega

the bare music of it

the bare music of it—
consider the rate:
“On a thousand small town New England greens”
all as if the wrong were the width of the page
and in the shower the new rain would simply keep
covering the ground and the beat drain
you even while mc coy or any of them
just went on and it mattered not a whit
when anybody came in

la música desvestida—
mira el ritme
“Sobre mil parcs petits dels poblets de la Nova Angleterra ”
com si l’error fora l’amplitud de la pàgina
i a la dutxa la pluja nova senzillament
seguiria cobrint el sòl i el ritme
et deixés sense energies mentre mc coy o qui sigui
segueixi i prou i no importés ni un rave
quan entrés algú

–Bill Bain